Finansman Gider Kısıtlamaları Hakkında

Resmi Gazete’de yayınlanan 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde detaylı açıklamaları bulunan Finansman Gider Kısıtlaması uygulaması ile şirketlerin faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerinin bir kısmı, belli şartlar dahilinde ve 2021 yılı ilk geçici vergilendirme döneminden başlamak üzere kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.