Asgari Ücrete VERGİ yok İADE yok

Konu: Asgari Ücrete VERGİ yok İADE yok

01/01/2022 Tarihinden itibaren Ücretlilerin vergilendirilmesinde ücretin; asgari ücret tutarı kadar olan kısmı Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca 2008 yılından beri uygulanmakta olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) yürürlükten tamamen kaldırılmıştır. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Asgari ücrette vergi kaldırılınca otomatik olarak iadesi de mümkün olmayacaktır.