IA, Türk Muhasebe Sistemi ve yasal mevzuatlara uygun olarak müşterilerine muhasebe hizmetleri vermektedir. Tutulması gereken yasal defter ve kayıtlar, belge düzeni, verilmesi gereken beyanname ve bildirgeler ile mali tablolar şirketimiz tarafından hazırlanmaktadır.

IA olarak, muhasebe hizmetleri kapsamında, E-Fatura, E-arşiv, E-Defter ve diğer elektronik belge düzeni ile müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu, yönetim ve finansal raporlama ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde muhasebe sistemi altyapısı müşteriye özel tasarlanmakta ve yasal muhasebe, yönetim muhasebesi, TMS bazlı her türlü muhasebe hizmeti aynı zamanda verilebilmektedir.

Muhasebe hizmetlerimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre, müşteri ofisinden veya ofisimizden verilmektedir. Ayrıca ihtiyacı olan müşterilerimize ofislerinde tam zamanlı muhasebe personeli görevlendirilmektedir.

Muhasebe hizmetlerimiz kapsamında Türk vergi ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde müşterilerimizin vermesi gereken tüm aylık, üçer aylık ve yıllık vergi, SSK ve diğer bildirgelerin muhasebe kayıtlarına uygun olarak hazırlanıp ve gönderilmektedir.

Beyanname ve bildirgeler eşliğinde talep edilen mali tablolar, Formlar ve tabloların hazırlanması da bu hizmetimizin kapsamındadır.

Müşteri iş akış süreçlerinin incelenip, müşteri süreç analizinin yapılarak muhasebeye belge akış düzeninin oluşturulması ve dosyalama yerlerinin belirlenmesi danışmanlık hizmetleri muhasebe hizmetlerimizin kapsamındadır.