Muhasebeciden
daha fazlası

DAHA FAZLA BİLGİVERGİ HİZMETLERİYÖNETİMSEL HİZMETLERMUHASEBEBORDRO
DAHA FAZLA BİLGİ

Her zaman
hizmetinizdeyiz

VERGİ HİZMETLERİYÖNETİMSEL HİZMETLERMUHASEBEBORDRO

Bordrolarınız bizimle güvende

DAHA FAZLA BİLGİ VERGİ HİZMETLERİYÖNETİMSEL HİZMETLERMUHASEBEBORDRO

Hızlı ve eksiksiz

Organizasyonel ve yönetimsel konularda

DAHA FAZLA BİLGİ VERGİ HİZMETLERİYÖNETİMSEL HİZMETLERMUHASEBEBORDRO

ULUSLARARASI DERİNLİK

Finansman Gider Kısıtlamaları Hakkında

Resmi Gazete’de yayınlanan 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde detaylı açıklamaları bulunan Finansman Gider Kısıtlaması uygulaması ile şirketlerin faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerinin bir kısmı, belli şartlar dahilinde ve 2021 yılı ilk geçici vergilendirme döneminden başlamak üzere kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Partnerlerimiz