28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 521 sıra numaralı tebliğinden 2020 yılı için Yeniden Değerleme Oranı %9,11 olarak tespit edilmiştir.

 

Yeniden değerleme oranı, vergi tarifeleri, maktu vergi ve ceza tutarları, bir kısım teşvik tutarlarının endekslenmesi gibi vergisel birçok alanı etkiliyor. Bununla birlikte Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler dahilinde 2021 yılında geçerli olarak bir çok vergi, harç ve cezalarda artış oranı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecektir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen temasa geçiniz.

 

H.İbrahim Torun

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-11.htm