IA (INDEPENDENT ACCOUNTANTS) müşterilerine, muhasebe, bordro, raporlama hizmeti, Tam Tasdik, KDV İadesi, Vergi danışmanlık hizmetleri ile Sosyal Güvenlik Mevzuatı destek ve teşvikleri hizmeti ile Ticaret Hukuku alanlarında danışmanlık hizmetleri sağlayan profesyonel bir şirkettir. Bünyesinde yirmiyi aşkın profesyonel ile kuruluş ve şirketlere Türkiye’de geçerli mali müşavirlik mevzuatı ve yasal düzenlemeler çerçevesinde hizmet vermektedir.

IA, 2004 yılında ErnstYoung Ankara Outsourcing bölümünün kapatılması neticesinde, bu bölümün Müdürlüğünü yapan Öznur Öztürk önderliğinde kurulmuştur.

IA müşterilerine Türk muhasebe standartları ve mali mevzuat kapsamında sunduğu muhasebe, bordro, beyanname hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca yönetim raporlaması, TMS, TFRS raporlaması, gibi muhasebe standartları çerçevesinde raporlama yapabilme kabiliyeti ile müşterilerinin bu alandaki personel istihdam gereklerini ortadan kaldırmakta ve düşük raporlama ihtiyacını karşılamaktadır. IA, ayrıca müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü raporlama ihtiyaçlarını karşılayabilecek muhasebe programı dizayn ve geliştirilmesi konusunda ayrıca danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

IA, 2017 yılından itibaren müşterilerine, Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi ile (INDEPENDENT AUDITORS) ile Tam Tasdik Hizmetleri KDV İadesi, Vergi planlaması ve danışmanlığı hizmetlerini vermektedir.

IA, müşterilerine, Ticaret Hukuku Hukuk danışmanlık hizmetleri kapsamında her türlü Ticaret Sicil işlemlerinin yapılması (Adres değişikliği, Limited şirketlerde Müdür değişikliği ve atanması, hissedar değişikliği, anonim şirketlerde Yönetim Kurulu üye değişikliği, hissedar değişikliği, Olağan ve olağanüstü genel kurul organizasyonları), şirket kuruluşu, sermaye artışı, şirket nevi değişikliği, hisse devri, tasfiye, birleşme ve devir ve bölünme işlemleri yapılmaktadır.

IA olarak, şirketimizin kuruluşundan bugüne göstermiş olduğu büyüme ve sektördeki haklı pay sahipliği ile gurur duyuyoruz. Gelmiş olduğumuz seviyede hizmet kalitemiz ve ulaşmış olduğumuz müşteri memnuniyetimizin çok büyük katkısı olduğu açıktır. ‘Her aşamada en yüksek kalite’ olarak Türkçeye aktarabileceğimiz ‘Highest quality in each step’ sloganımız ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin her aşamasında en yüksek kaliteyi sunacağımızı taahhüt etmekteyiz.

Misyonumuz müşterilerimize hizmetimizin her aşamasında en yüksek kaliteli hizmeti sunmaktır.

Başlıca amaçlarımız aşağıdadır.

  • Müşterilerimize tam kapsamlı muhasebe, defter tutma, beyanname, yönetim muhasebesi, finansal muhasebe ve bordro hizmetleri sağlamak,
  • Yatırımcılara Türkiye’de kendi iş modelleri ve ihtiyaçlarına uyan en uygun ticari işletme modelini oluşturmak kuruluştan tasfiye ve satış sürecine kadar olan aşamalarda Hukuk Danışmanlığı sağlamak,
  • Müşterilerimize vergi  öz, anlamlı ve değerli vergi danışmanlık hizmetleri sağlamak.