Bordro Hizmetleri

 • Maliyet merkezi bazında yönetimden alınan yazılı bilgilere göre aylık maaş bordrolarının hazırlanması.
 • Aylık ve periyodik Sosyal Güvenlik Prim Beyannamelerinin hazırlanması ve imzalanması.
 • İşsizlik Kurumu Beyannamelerinin Hazırlanması.
 • İstihdam Feshinin Hesaplanması.
 • Aylık maaş bordrosu basımı.
Expat İşçiler için Çalışma ve Oturma İzinleri
 • Türkiye’de çalışma izni ve oturma izni almak için danışmanlık verilmesi, prosedürler ve vize türleri hakkında gerekli tüm bilgilerin verilmesi
 • Çalışma izni ve ikamet izni başvurusu için gerekli tüm formları, gerekli evrak listesini, taslakları ve teslim mektuplarını temin etmek ve toplamak
 • İşveren firma adına Çalışma Bakanlığı online sisteminden çalışma izni başvurusunun yapılması
 • Çalışma izni başvuru dosyasının Çalışma Bakanlığına sunulması ve başvuru durumunun düzenli olarak takip edilmesi (Uzmanlarımız her hafta düzenli olarak Çalışma Bakanlığına ziyaretler yaparlar ve her hafta Bakanlıktaki ilgili uzmanları ziyaret ederek başvurunun durumunu takip ederler. .)
 • İkamet izni başvuru sahipleri adına Göç İdaresi’nin online sisteminden ikamet izni başvurusu yapmak
 • Çalışma izni sahipleri için çalışma izni uzatma başvurularının hatırlatılması
Yatırım Teşvik Danışmanlığı Hizmetleri

Türk hükümeti, yerel ekonomide yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan farklı sektörlerdeki şirketlere çok çeşitli teşvikler sunmaktadır. Ancak, bu kural ve yönetmeliklerin teşvikleri, uzman, profesyonel tavsiye gerektirir. Yasa konusundaki engin deneyimimiz ve bilgimiz, hükümlerinin yanı sıra, müşterilerimize bunlardan kazançlarını en üst düzeye çıkarmak için danışmamıza izin verir.

Her büyüklükte ve sektörden şirkete yardımcı oluyoruz ve aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli yasalar kapsamında devlet finansmanından, avantajlarından ve teşviklerinden tam olarak yararlanmalarına izin veriyoruz: Sermaye Yatırımını Teşvik Yasası, Endüstriyel Araştırma ve Geliştirmeyi Teşvik Yasası ve diğerleri ilgili mevzuat. Müşterilerimiz, girişimlerden teknoloji, endüstriyel üretim ve daha birçok alanda çok uluslu şirketlere kadar uzanmaktadır.

Hizmetlerimiz, iş ve rekabet ortamının derinlemesine anlayışının yanı sıra, Türkiye ve yurtdışındaki kapsamlı teşvik programları bilgisini birleştirir. Ekibimiz, müvekkillerimizin özel iş ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, yaratıcı çözümler sunan CPA’lar, avukatlar ve teknik uzmanlardan oluşmaktadır. Ek olarak, danışmanlarımız düzenleyiciler ve politika yapıcılar ile yakın çalışır ve teşvik mevzuatının sık sık güncellenmesine katkıda bulunur.