Her aşamada en yüksek kaliteyi hedefleyen firmamız, Alman Ulusal Akreditasyon Kurumu (DAKKS) tarafından yetkilendirilmiş bir teftiş firması tarafından yapılan denetim sonucunda elde edilen sertifikalar ile hizmet seviyesinin uygunluğunu tescil ettirmiştir.

Bu içerikte uyguladığımız;

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ile kalitenin hizmet seviyesinde sürekliliğini ve zaman / personel faktörlerinden etkilenmeden müşteri beklentilerini her zaman karşılamayı taahhüt ediyoruz.

ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile müvekkillerimize ait tüm özel veya resmi bilgilerinin en uygun koşullarda tutulacağını ve ilgisiz kişi veya kurumlarla asla paylaşılmayacağını beyan ederiz.

ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile verdiğimiz hizmetin kalitesini devam ettirmek ve daha üst seviyelere çıkarmak için müşterilerimize rutin olmayan geri bildirimler almayı ve daha olumlu çıktılar sağlamak için ortaya çıkan verileri analiz etmeyi planlıyoruz.