Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2021/38 sayılı genelge yayımlanmış olup işyerlerine tanımlanan e-tebligat adreslerinin tanımlama ve kullanma şekli belirlenmiştir.

Son başvuru 31 Ocak 2021 olarak güncellenmiştir.

1- e-Devlet sistemine giriş için T.C. kimlik numarası, e-Devlet şifresi bilgileri ilgili alanlara girilerek sisteme giriş yapılacaktır.

  • Gerçek kişi işverenler bakımından işverenin kendisi veya işveren vekilinin,
  • Tüzel  kişi işverenler  bakımından  yöneticilerinin/müdürlerinin/kanuni temsilcilerinin,
  • Adi ortaklıklar için ortaklardan herhangi birinin , apartman  yönetimi için yöneticinin,
  • Kamu kurum ve kuruluşları için yöneticilerinin, bilgileri ile giriş yapılabilecektir.

2- e- Tebligat işlemleri e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında yer alan “Tebligat Hizmetleri” başlığı altından yapılacaktır.

3-  SGK e-Tebligat Başvurusu

e-Devlet sisteminde Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri arasında yer alan “Tebligat Hizmetleri” başlığı altındaki “SGK e-Tebligat Başvurusu” menüsünden giriş yapılacaktır.

Kullanıcı tarafından “SGK e-Tebligat Başvurusu” sekmesine tıklanarak yeni başvuru yapılabilecektir.

Gerek e-Tebligata başvuracak hesap sahiplerinin gerekse hesaba tebligatları görüntülemek için eklenecek kişilerin e-Devlet üzerinden telefon numarası ve e-posta onaylarının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

4- Başvurular üç grup için farklı şekilde yapılabilecektir;

  • Gerçek Kişi İsteğe Bağlı: Kurumumuzda işverenlik kaydı bulunmayan kullanıcılar/sigortalılar kişisel tebligatlarını görüntülemek üzere müracaatlarını “Gerçek Kişi İsteğe Bağlı” seçeneğinden yapacaklardır.
  • Gerçek Kişi İşveren: Gerçek kişi işyeri işverenleri , işyerlerine ilişkin müracaatlarını “Gerçek Kişi İşveren” seçeneğinden yapacaklardır.
  • Tüzel Kişi: Kullanıcının yönet ici /müdür /kanun i temsilci olduğu tüzel kişi işveren li kler, ortak olduğu adi ortaklıkl ar, yöneticisi olduğu apartman yönetimi , yöneticisi olduğu kamu kurum ve kurulu ş la rına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekle ş tiril miş haliyle ekrana gelecek ve tüzel kişilik bazında başvuru “Tüzel Kişi” seçeneğinden yapılabilecektir.

Kullanıcılar, birden fazla başvuru türü için başvuruda bulunabilecektir.

Başvuruya tıklandığında aşağıda yer alan ekran görüntülenecektir.

Ayrıca   bu   hesaba   tebligat   alıcısı   olarak   üçüncü   kişiler   de   “Hesaplar”   kısmından eklenebilecektir.


5- Kullanıcı tarafından yeni başvuru sekmesinin tıklanmasıyla kullanıcının yönetici/müdür/kanuni temsilci olduğu tüzel kişi işverenli kler , ortak olduğu adi ortaklıklar , yöneticisi olduğu apartman yönetimi, yöneticisi olduğu kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin tüm işyerleri vergi no bazında tekleştirilmiş haliyle ekrana gelecektir.

Kullanıcı istediği tüzel kişilik için “Başvur” butonuna basarak tebligat başvurusu yapabilecektir.

Tebligat gönderilmemiş vergi bazlı tüzel kişilikler için başvuru herhangi bir yönetici tarafından silinebilecek ancak daha önce tebligat gönderilmiş tüzel kişilikler  için  başvuru silinemeyecektir.

6- Kullanıcı başvurularını yaptığında e-Tebligat başvurusu ekranında tebligatlarını görüntüleyebileceği tüzel kişilikler, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiliğinden kaynaklı gerçek kişi işveren başvurusunu görüntüleyebilecektir.

Bir tüzel kişilik için yöneticilerden birinin başvuru yapması halinde diğer yöneticilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak, SGK e-Tebligat Başvuru ekranlarında  diğer yöneticilerde ilgili tüzel kişiliği “Kayıtlı Başvuru Listesinde” görüntüleyip hesap ekleyebileceklerdir.

7- Hesap Ekleme

Kullanıcı/Hesap sahibi tüzel kişiliğin, tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların ya da gerçek kişi işveren veya isteğe bağlı hesabın tebligatlarının görüntülenebilmesi için üçüncü kişilere yetki tanımlayabilecektir. Hangi tüzel kişilik için tanımlama yapılacaksa o satırda yer alan hesaplar butonuna basılıp ilgili üçüncü kişi eklenebilecektir. Ekleme işleminin ardından üçüncü kişinin e-Devlet hesabına onay gidecek ve üçüncü kişi tarafından onaylama yapılması halinde eklenilen hesaba ilişkin tebligatları üçüncü kişi, hesap sahibi ile birlikte görüntüleyebilecektir.

Eklenen işleminin ardından üçüncü kişinin e-Devlet hasebına onay gidecek ve üçüncü kişi tarafından onaylama yapılması halinde eklenilen hesaba ilişkin tebilgatları üçüncü kişi sahibi ile birlikte görüntüleyebilecektir.

Eklenen üçüncü kişinin doğrulamayı yapıp yapmadığı hesap sahibi tarafından görüntülenebilecektir. Doğrulamanın henüz yapılmamış olması halinde hesap doğrulama durumu onay bekliyor şeklinde olacaktır.

8- SGK e-Tebligat Hesap Doğrulama

Hesap sahibi tarafından hesaba eklenen üçüncü kişi e-Devlet hesabına gelen onayı doğrulayarak tebligatları görmeye başlayabileceği gibi reddet butonuna basarak onay vermeyebilecektir.

Ana hesap sahibi istediği vakit onaylanmış ve eklenmiş kullanıcıları hesabından  silebilecektir.

Eklenen üçüncü Kişinin e-Devlet hesabına gelen onaylamanın doğrulanması halinde hesap sahibi ekranında hesap doğrulama durumu onaylandı olarak görüntülenecektir.

9-  SGK e-Tebligat Sorgulama

Sosyal güvenlik il müdürlüğü /sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından elektronik ortamda imzalanan evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaşmasını müteakip gerek hesap sahipleri gerekse de hesaba eklenen kişiler “SGK e-Tebligat Sorgulama” menüsünden gönderilen tebligatları görüntüleyebileceklerdir.