31 Temmuz 2020 Cuma gününden itibaren yürürlüğe giren bu iki karar sadece yıl sonuna kadar yürürlükte olacak. Bu kısa sürede yarattığı kafa karışıklığı ve beraberinde ortaya çıkabilecek sorunlar belki de bu kısa sürede çözülemeden ihtilaflı olarak kalmış olacak.

Oran indirimlerine sevinmek adeta kursağımızda kaldı çünkü, burada bir yürürlük tarihi atlaması var. Bu tür kararlar genellikle izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

Bu Kararların 31 Temmuz’da yürürlüğe girmesi, ayın son günlerine denk gelen faturalaşma veya ödemelerde tartışmaları da beraberinde getirdi.  Bilindiği gibi, kiralar nakden veya hesaben ödendiğinde stopaj yükümlülüğü doğmaktadır. Temmuz ayının 1’inde kirayı ödeyen % 20 oranında, Temmuz  ayının sonunda ödeyen % 10 oranında mı stopaj yapacak? Gelir İdaresi’nin açıkladığı bir görüşü henüz yok. Ödeme ne zaman yapılırsa yapılsın Temmuz ayının tamamı için % 10’mu % 20 oranında mı stopaj yapılacak? Yada ilk 30 günü için % 20, kalan 1 gün için %10 mu? Ayrıca % 10’a düşmesi, işyeri sahibinin beyanı sırasında mahsup edeceği ve beraberinde % 10 stopaj yapılması nedeniyle iade alacağı tutarda azalma olması yada vergi ödemesi çıkacak olması ihtilaflara sebep olabilecektir. Bizim görüşümüz, Temmuz ayı kira ödemesi üzerinden yüzde 20 oranında stopaj yapılması ve Ağustos ayından itibaren % 10 stopaj oranınında stopaj yapılması yönündedir

Aynı durum, KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirilen iş yeri kiralamaları için de geçerli. Bu kiralamalarda da, Temmuz ayı için hangi oranda KDV uygulanacak belli değil! Yürürlük tarihine göre Temmuz ayı sadece bir gün için %8 uygulanabilir olduğu için, farklı görüşleri bir yana bırakıp risk almamak için Temmuz ayını %18 veya veya sadece bir günü %8 olarak fatura düzenlenmesi gerektiği görüşündeyiz.

Peki ama Gelir İdaresinin bu konudaki görüşü ne? Gelir İdaresi’nin uygulamaya yönelik tartışmaları ortadan kaldıracak açıklama yapmasını bekliyoruz.