Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-26

To : The clients and company web site

From : Şaban Küçük, Partner/ IA, Turkey

Date : October, 22nd 2019

Subject: Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu Teklifi Hakkında

TBMM’ye sevk edileceğini öğrendiğimiz Kanun Teklifinde vergisel konularda çok esaslı düzenlemeler yapılmaktadır. Teklif henüz TBMM’ye sevk edilmemiş olmakla birlikte içinde bütçe için önemli gelir kaynakları öngörülmüştür.  Kanun Teklifinin tam ismi Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’dir.

Alınan bilgilere göre özetle;

 • %7,5 oranında alınacak olan dijital hizmet vergisi, (bu verginin mükellefleri Türkiye’de dijital hizmet sağlayıcıları olacak ve bunların, Türkiye’de işyeri ve daimi bir temsilcisinin olup olmamasına bakılmayacaktır.)
 • 2019 yılı gelirleri için dahil, en son dilimi %45’e çıkacak olan yeni gelir vergisi tarifesi, (tarifede dilim sayısı 7’ya çıkmakta ve 1.000.000TL üzeri kazançlar için %45 gelir vergisi öngörülmektedir. Türkiye’de halihazırda %15,20, 27, 35 olan oranlara ilaveten %39, 43 ve 45 oranları getirilmektedir.) (2019 yılında elde edilen ücret gelirleri için mevcut tarife uygulanacaktır)
 • Belli rakamı geçen ücretlilerin gelir vergisi beyan yükümlülüğüne alınması, (2020 yılı ve sonraki yıllarda elde edilen ve 4. Dilimi aşan ücretler için beyanname verilmesi öngörülmektedir) • azalan kurumlar vergisi oranları, (2018-2019-2020 için %22 olarak öngörülen kurumlar vergisinin 2020 için %20 olması ve takip eden yıllarda %18’e düşürülmesi planlanmaktadır finansal kuruluşlar %22 ile devam edecekler)
 • halka açık şirketler için halka açılmas sonrası ilk 5 yıl kurumlar vergisinin 2 puan indirimli olarak uygulatılmasına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilebilecektir.
 • 5 milyon TL üzerindeki konutlardan alınacak değerli konut vergisi, (%1 oranında bir vergi alınması planlanmaktadır)
 • kambiyo muamelelerinde oranı artan BSMV, (Halen binde 1 olan oranın binde 2 olması düşünülmektedir.)
 • telif kazançlarında istisna ve stopaj uygulamasındaki değişiklikler, (2020 ve sonraki yıllarda kazanılan belli tutarı aşan gelirler için istisna uygulaması kaldırılmaktadır. 4. Gelir dilimine bakılacaktır. Bunun altında geliri olanlar için stopaj nihai vergi olurken bu rakamı geçenler ise gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda kalacaklardır.)
 • döviz getirili menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde stopaj oran farklılaştırması, • kanun yolundan vazgeçme, izaha davet ve uyumlu mükellef indirimi, uzlaşma ve cezada indirim gibi konularda düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.
 • Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretlerdeki gelir vergisi istisnası kaldırılıyor, Bu ücretler de artık gelir vergisine tabi olacak.
 • Personelin günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşması halinde, aşan kısım ücret olarak gelir vergisine tabi olacak.
 • Sporcuların vergilendirme rejimi 2023 yılı sonuna kadar uzatılmakta, %15 olan en yüksek stopaj oranı %20’ye çıkarılmakta ve 4. gelir dilimini aşan sporcuların yıllık gelir vergisi beyannamesi verme yükümlülüğü getirilmektedir.
 • Sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin belli amaçlarla kullanılmak üzere iade edilmesi mekanizması kaldırılmaktadır.

Taslaktaki bir konu da kiralık araçlara ilişkin alım, kiralama ve buna ilişkin vergiler ve masrafların gerçek kişiler veya şirketler tarafından gider olarak kabul edilmesi. Bu konuda taslakta 2020 sonrası için enteresan düzenlemeler bulunmaktadır.

 • Taşıtlara ilişkin giderlerin indirim kısıtlaması ticari kazanç mükellefleri için 1995 yılında yapılan düzenlemeyle kaldırılmıştı. Öncesinde binek otomobillerin ve şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortisman ve diğer giderlerinin yarısının indirilmesi mümkündü.
 • Bu kapsamda olmak üzere, halihazırda zirai kazanç sahiplerinin işletmeye dahil olup aynı zamanda şahsi & ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların giderlerinin yarısı kabul ediliyor.
 • Kanun teklifinde bu konuda aylık kiralamalarda 4.000TL kira gideri kısıtlaması, satın alınan binek otomobillerde gider yazılabilecek ÖTV+KDV tutarının 115.000TL ile sınırlandığı ve taşıtın masraflarının %70’inin gider kabul edilmesi söz konusu olmaktadır. o Son olarak, ÖTV ve KDV hariç maliyetin 135.000TL, vergi dahil veya ikinci el alımlarda 250.000TL’ye kadar binek otomobillerin amortisman tutarı gider yazılabilecektir. Bu şartlar serbest meslek erbabı için de geçerli olacaktır.
 • Bu sektör spesifiğinde bakarsak konuya, oto kiralama sektör derneğinin verilerine göre; 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 daralan Türkiye operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının geride bıraktığımız ilk yarısında 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 oranında küçülmüştür. 2018 yılı sonunda filosunda yaklaşık 324 bin aracı olan sektörün araç sayısı 295 bin adede gerilemiştir. 2018 yılının ilk yarısında 6.4 milyar TL yatırım yaparak 59.675 adet yeni aracı filosuna dahil eden sektör, 2019 yılının ilk yarısında 2 milyar TL yaparak 17.900 adet yeni aracı filosuna kattı. 2018 yılının ilkyarısı sonunda 64.800 müşterisi olan sektörün müşteri sayısı 2019 yılının ilk yarısı sonunda 49.000’e geriledi. Sektörde yaşanan bu daralma nihai tüketici talebindeki düşüşten kaynaklanıyor. Ekonomideki daralma nedeniyle araç filosunu küçülterek tasarruf etmek isteyen firmalar oldu. Yeni kanun teklifiyle sektörün muhakkak etkilenmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

Download PDF