Tax-IA Bulletin
Bulletin nr: 2019-38
To : The clients and company web site
From : Independent Advisors / Tax
Date : November, 21th 2019
Subject: 2018 Yılına İlişkin Gelir ve Kurumlar Vergisi İstatistikleri ve Rekortmenleri Açıklandı

2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. Bazı tespit ve yorumlar yapılabilir:

Özetler ile başlayalım;

 • 2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında %13,67; tahakkuk eden vergi toplamında ise %14,44 oranında artış gerçekleşmiştir. Gelir vergisi rekortmenlerinin önemli bir bölümü menkul sermaye iradı veya benzeri finansal getiri elde eden kişilerden oluşmaktadır. 2018 yılında yüksek enflasyon ve faiz oranları göz önüne alındığında aslında nominal olarak
  bir artış var gibi gözükse de reel olarak enflasyonun altında bir gelir artışı olduğu söylenebilir.
 • 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına bakarsak bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında %29,01; tahakkuk eden vergi toplamında % 38,61 oranında artış gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi kurumlar vergisi matrah ve vergi rakamları gelir vergisinin neredeyse iki katı kadar yüksek
  gerçekleşmiştir. 2018 yılında finansman giderlerindeki aşırı yükselmeye rağmen kurumların bu derece karlılık artışı yapabilmesi kur kaynaklı ihracata yönelmeleri ve döviz geliri elde etmeleri ile açıklanabilir.

Kurumlar Vergisi 2018 Detaylar

• Türkiye genelinde 2018 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 2019 yılı Nisan ayında 785.656 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verilmiştir. Geçen yıla göre Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı 45.129 artış göstermiştir.

 • İlk 100 mükellefin dağılımına bakarsak en başta İstanbul’u görüyoruz; Sıralama şu
  şekilde oluşuyor:
  • Büyük Mükellefler VDB (48),
  • İstanbul VDB (20),
  • Ankara VDB (19),
  • İzmir VDB (4),
  • Kocaeli VDB (2),
  • Antalya VDB (1),
  • Konya VDB (1),Manisa VDB (1),
  • Hatay VDB (1),
  • Zonguldak VDB (1),
  • Elazığ Defterdarlığı (1)
  • Rize Defterdarlığı (1)
 • Gelir vergisi beyannamelerine benzer bir şekilde başı İstanbul çekiyor. Mükelleflerin sayı olarak %37’inin bulunduğu İstanbul ili toplam kurumlar vergisinin yarısını tek başına sırtlıyor. İlk beş ilde tahakkuk eden Kurumlar Vergisi toplam tahakkukun %87’sini oluşturuyor.

Şekil 1: Kurumlar Vergisi Tahakkuklarının İllere Dağılımı (2018)

 • İlk 100’de yer alıp adının açıklanmasını istemeyen kurum sayısı 27, gerçek kişi rekortmenlerde ise bu sayı 57’dir. Yani gerçek kişiler ile kurumlar arasında bu yönde bir benzeşme bulunmuyor. Gerçek kişiler isimlerinin açıklanması konusunda daha çekingen ve yıllar itibariyle bu durum değişmiyor. Bu konuda sosyololjik tahliller yapılması gerekir. Özellikle Türkiye yatırımcılar açısından cazip bir ülke olmak için insanların vergi rekortmenliğini gururla sergileyebildiği bir konuma ulaşabilmelidir.
 • 2018 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 548 bin 431 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 108 bin 524 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
 •  En fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.
 •  2018 vergilendirme dönemi beyanlarına göre 3 büyük ilimizde yer alan dört Vergi Dairesi Başkanlığının beyanname veren mükellef sayısı, beyan edilen matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:
  • Görüldüğü üzere, 3 büyük il dışında yer alan diğer illerin tahakkuk eden kurumlar vergisi içindeki payı 1/5 seviyesindedir.

Gelir Vergisi 2018 Özetleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 yılı Gelir Vergisi Beyanname Özetleri
ve Rekortmenler listesinde de önemli noktalar ve ülkemize özgü ilginç detaylar var: Buyurun
neler var bakalım:

 • Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin
  olarak 2019 yılı Mart ayında 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi
  beyannamesi verilmiştir.
 • Geçen yıla göre bir miktar artış olduğunu söyleyebiliriz. Toplam nüfusumuzun 80 milyon civarında olduğu düşünülürse, gelir vergisi beyannamesi vermenin bir ayrıcalık olduğu kesin! Ayrıcalık diyebiliriz çünkü bazı giderleri ve indirimleri sadece yıllık gelir vergisi beyannamesi verebilen vatandaşlar kullanabiliyor!
 • Fransa ve ABD gibi ülkelerde neredeyse nüfusa yakın vergi mükellefi sayısı olduğunu görüyoruz. Bu konu vergi bilinci, vergi ahlakı ve demokrasi ve hesap verilebilirlik kültürü açısından çok önemlidir.
 • Yeni kabul edilen 7193 sayılı Vergi Kanunu ile neler değişecek, gerçek kişilerdeki mükellefiyet sayıları nasıl değişecek, önümüzdeki yıl göreceğiz.

 Rekortmen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle;
• İstanbul (85),
• Ankara (3),
• Gaziantep (3),
• Antalya (2),
• İzmir (2),
• Denizli (2),
• Bursa (1),
• Eskişehir (1)
• Hatay (1).

İstanbul Türkiye’de nüfus yoğunluğunun ötesinde zenginlikten pay alıyor, aslan payından da öte diyebiliriz. Bu yıl isminin mahrem kalmasını isteyen rekortmen sayısı rekor kırmışdurumda, 100 kişiden tam 57 tanesi, vergi rekortmeni olduğunun bilinmesini istememiş. Geçen sene bu sayı 100 kişiden 53 kişiydi.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesine ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 24 bin 834 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 6 bin 671 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.
 • 2018 yılı vergilendirme dönemi beyanlarına göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde; beyanname veren mükellef sayısı, matrah tutarları ve tahakkuk eden gelir vergisi tutarları ile bunların Türkiye geneli içindeki payları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Görüldüğü üzere 3 büyük ilimiz dışında kalan 78 ilde tahakkuk eden gelir vergisi Türkiye toplamının 1/3’üdür.

Bu duyurumuzla ilgili her türlü soru ve görüşünüz için bize bilgi veriniz. Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Saygılarımızla,