Uluslararası Vergi Bülteni

Number: 2020-15

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / International & Tax

Date     : February, 19th 2020

Subject: Dünya’da Önemli Mali / Vergisel Gelişmeler

Sizlere Türkiye’deki önemli vergisel ve mali konuları aktarmaktan büyük keyif alıyoruz. Bültenlerimiz 3bine yakın okuyucuya Türkçe ve 300’e yakın kişiye de İngilizce olarak ulaşıyor.

Mali ve vergisel konuların globalleşmesi, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımlar ve Türk firmalarının yurt dışındaki işleri nedeniyle, bundan böyle yurt dışında meydana gelen önemli vergisel konuları da sizlerin dikkatinize sunmak istedik.

Bu bültenimizde Almanya’da yeni yılda yürürlüğe giren Ar-Ge vergi teşvikleri, yeni yayımlanan mali işlemlere ilişkin Transfer Fiyatlandırması Rehberi, vergi aracılarına sorumluluklar yükleyen DAC6 direktifi, İtalya ve Fransa’da uygulanan dijital hizmetler vergisi, Hollanda’nın yeni düşük vergili ülkeler listesi ve Brexit sonrasında İngiltere’de tartışılan mali gündem konusunda özet bilgiler bulabilirsiniz.

 • Brexit sonrasında neler olacağına ilişkin okunması gereken bir raporu Taxand UK üye firması, A&M Taxand, Capital Economics ile birlikte hazırlamıştır. Adanın post-Brexit döneminde önemli mali politika önceliklerini analiz eden rapor bizim için de bazı ipuçları barındırmaktadır. Rapora göre Brexit’in ülkeye vergiden karının 100 milyar pound civarında olacağı hesaplanmaktadır.
  • Raporda özet olarak üzerinde durulan mali alanlar şunlardır.
   • ArGe teşvikleri
   • Serbest limanlar
   • Farklılaştırılmış bölgesel kurumlar vergisi oranları
   • Enerji vergilendirmesi
   • Düşük vergi oranları
   • KDV
   • Vergi sisteminin basitleştirilmesi
   • Serbest ticaret anlaşmaları

Raporun tamamını okumak için tıklayınız.

 • OECD finansal işlemlere ilişkin Transfer Fiyatlandırması Rehberini 11 Şubat 2020’de yayımlamıştır.
  • OECD daha önce buna benzer bir şekilde, 2018 yılında ülkelere ilişkin ilave profiller yayımlamıştır.
  • OECD-G20 liderliğinde yürütülen ve 2013 yılından beri belli bir olgunlaşma seviyesine ulaşan BEPS eylemleri haksız vergi rekabeti ve kaybıyla ilgili önemli öneriler ve aksiyonlar öngörmektedir. Yeni yayımlanan Rehber aşağıda yer alan 4, 8 ve 10 nolu aksiyonların devamı mahiyetindedir.
 • Söz konusu BEPS aksiyonlarını ismen hatırlamak gerekirse;
  1. Dijital Ekonominin Vergisel Zorlukları
  2. Hibrit Düzenlemelerin Etkileri
  3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları (CFC Rules)
  4. Faiz vb Mahiyetteki Ödemelerin Matrah Aşındırmasının Önüne Geçilmesi
  5. Zararlı Vergi Uygulamalarının Engellenmesi (Özün Önceliği ve Şeffaflık)
  6. Vergi Anlaşmalarının Uygunsuz Kötüye Kullanımı (Suiistimal)
  7. Yapay “İşyeri” ve Sonuçları
  8. Gayrimaddi Duran Varlıklar
  9. Risk ve Sermaye
  10. Yüksek Riskli İşlemler
  11. BEPS’e ilişkin Takip ve Değerlendirme
  12. Zorunlu Açıklamalar
  13. Belgelendirme Yükümlülükleri
  14. Daha Efektif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri
  15. Vergi Anlaşmalarının Otomatik Uyumu
 • İtalya yeni yıl itibariyle dijital hizmet gelirlerine %3 vergi uygulamaya başlamıştır.
  • Bu vergi 2020 İtalyan Bütçe Kanununa dayanmaktadır.
  • İtalyan yerleşiklerine yönelik olarak belli eşik gelirleri geçen firmaların tanımlanan gelirlerine uygulanacak bir vergidir.
  • Eşik gelirler İtalya içinde elde edilen gelir için 5,5 milyon Euro, global düzeyde elde edilen gelir için de 750 milyon Euro olarak belirlenmiştir.
  • Bu vergi herhangi bir Kabine kararına gerek duyulmaksızın uygulanacak ve bu konuda uluslararası ortak bir karar verilene kadar devam edecektir.
 • Almanya Ar-Ge vergi teşviklerine başlamıştır.
  • Söz konusu teşvikler 1.1.2020 tarihinden sonra yapılan temel bilimsel, endüstriyel veya deneysel araştırmaları kapsamaktadır.
  • Almanya’da yapılan veya AB üyesi ülkelerle sipariş/sözleşme üzerine yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarını kapsamaktadır.
  • Yıllık bazda firma başına 2 milyon EURO limit konulmuştur. Bunun yanında ilave limitler de vardır.
 • Hollanda Maliye Bakanlığı vergide kara listeyi (düşük vergili ülkeler) güncellemiştir.
  • Listeye Barbados ve Türkmenistan eklenmiştir.
  • Belize, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan listeden çıkarılmıştır.
  • Liste şu anda, Anguilla, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Bermuda, İngiliz Virjin Adaları, Guernsey, Man Adaları, Jersey, Cayman, Türkmenistan, Turks and Caicos Adaları, Vanuatu ve Birleşik Arap Emirliklerinden oluşmaktadır.
  • Bu liste, Hollanda’da yeni uygulanmaya başlayan özelge sistemi, kontrol edilen yabancı kurum kazancı (CFC) ve 2021’de faiz ve royalti ödemelerinde başlanacak olan stopaj uygulaması açısından çok önemlidir.
  • Bu sebeplerle Hollanda’da varlığı olan Türk şirketlerinin de bu konuyu yakından takip etmesi önem arz etmektedir.
  • Benzer bir listeyi de Avrupa Birliği yayımlamaktadır: Listede American Samoa, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, Panama, Palau, Seyşeller, Cayman Islands, US Virgin Islands ve Vanuatu yer almaktadır.
  • Türkiye otomatik bilgi değişimi taahhütlerini yıl sonuna kadar yerine getirmek şartıyla bu listeye dahil edilmemiştir.
 • Vergisel konularda aracı tabir edilenlere bazı konularda sorumluluklar yükleyen DAC6 direktifi (Directive on Administrative Cooperation) 2020 yılında ilk uygulamasına başlamaktadır.
  • Adı geçen aracıların özellikli bazı sınır aşan işlemlerde raporlama yükümlülükleri söz konusu olacaktır.
  • Direktifte yapılan 6ncı değişiklik olduğu için kısaca DAC6 olarak anılmaktadır.
  • 2020 ilk uygulama yılı olup, ilk raporlar Ağustos sonunda hazırlanacak ve konuyla ilgili ilk bilgi değişimi Ekim ayı sonunda yayımlanacaktır.

Ayrıca Türkiye’de olan uluslararası önemli gelişmeleri de şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Türkiye’nin ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin sayısı 32’yi bulmuştur.
  • Bu anlaşmalar taraf ülke vatandaşlarının eşit işlem görmesi, sigortalılık birleştirmesi, sağlık, aile, yaşlılık, ölüm vb yardımlarından yararlanma, uygulanacak sigorta kolları, aylıkların hesaplanması, hizmet birleştirmesi, anlaşmazlıkların çözümü gibi sigortalıları ilgilendiren çok önemli konuları düzenlemektedir.
 • Türkiye’nin çifte vergileme anlaşmalarının sayısı artmaktadır.
  • Türkiye’nin imzaladığı 93 anlaşmadan 85 tanesi yürürlüktedir. Bu anlaşmalardan 27 tanesi AB üyesi ülkelerle imzalanmıştır.
  • Müzakereleri Devam Etmekte Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları: Hollanda, İsveç ve Lüksemburg ile mevcut Anlaşmaların revize edilmesi, Afganistan, Gana, Kamerun, Küba, Libya, Mali, Mozambik, Nijerya ve Tanzanya ile bir ÇVÖA imzalanması için müzakereler devam etmektedir.
 • Mali Hesaplara İlişkin Bilgilerin Ülkeler Arasında Otomatik Değişimine İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhurbaşkanı’nca onaylanmıştır.
  • Cumhurbaşkanınca onaylanan anlaşmada sürecin ilerlemesine bağlı olarak en erken Eylül 2020’de bilgi değişimi başlayacağı öngörülmektedir. Anlaşmaya taraf ülkelerden hangileri ile Otomatik Bilgi Değişimi yapılacağı ayrıca belirlenecektir.

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,