Tax-IA Bulletin Bulletin nr: 2019-34 To : The clients and company web site From : Independent Advisors / ArGe & İnovasyon Date : November, 13th 2019 Subject: TÜBİTAK-TEYDEB Fonlarında 2020 İtibariyle Dönemsel Çağrılı Sisteme Geçiş
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) destek programları ile sağlanan kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla, 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda iki kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütüleceğini duyurmuştur.
Programlara mevzuat gereği KOBİ statüsündeki kuruluşlar başvuru yapabilmektedir.
Desteklenecek projelerin belirlenmesinde, başvuran firmaların,
• (Varsa) daha önce desteklenen projeleri kapsamında elde edilen çıktı ve etkileri,
• Alternatif kamu dışı fon kaynaklarından faydalanma girişimleri (özellikle Avrupa Birliği Çerçeve Programlarına yapılan başvurular),
• Proje konusunun öncelikli alanlarda olması hususları da göz önünde bulundurulacaktır.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply