Tax-IA Bulletin Bulletin nr: 2019-33 To : The clients and company web site From : Independent Advisors / ArGe & İnovasyon Date : November, 13th 2019 Subject: Teknoyatırım Programının Yeni Çağrısı Bu Hafta Açılıyor
31.10.2019 tarihinde başvuruya kapatılan KOSGEB, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı yeni çağrısına bu hafta çıkıyor.
Programın amacı; Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak için yapacağınız yatırımlarının desteklenmesidir.
KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosunda” belirlenen;
• Düşük Teknoloji ve Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlar 500 Bin TL’ ye kadar,
• Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projeler için; 5 Milyon TL’ye kadar destek imkanı sunulacaktır.
• Yeni çağrıya açılacak Tekno Yatırım Desteğinin %30’u geri ödemesiz olacaktır.
Teknoloji alanları tablosu için;
www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/kobi-teknoyatirim/Teknoloji_Alanlar%C4%B1_Tablosu.pdf
Bu duyurumuzla ilgili her türlü soru ve görüşünüz için bize bilgi veriniz.
Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply