Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-42

To       : The clients and company web site

From   : Independent Advisors / Tax & Customs

Date     : November, 28th 2019

Subject:   Dahilde İşlemede İlave Süre Başvuruları

28 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde (İhracat: 2006/12) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/8) yayımlanmıştır.

Özet olarak Dahilde İşleme Tebliği, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsamaktadır. Dahilde işleme tedbirleri şartlı muafiyet sistemi ve geri ödeme sisteminden oluşur.

Tebliğde ayrıca eşdeğer eşya kullanımı, yurt içi alımların hangi hallerde yapılabileceği, teminat verilmesi, indirimli teminat uygulaması, dahilde işleme izin belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile belgenin kapatılması, idarece uygulanacak tedbirler, denetim ve süre konuları ayrıntılı olarak düzenlenmektedir.

Tebliğin 20 nci maddesine göre;

(1) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin süresi sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir.

(2) Ancak, gemi inşaa, komple tesis v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin düzenlenen belgenin/iznin süresi, proje süresi kadar tespit edilebilir.

(3) Sürenin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin tarihidir. Süre sonu ise, belge/izin süresi (ek süre, haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil) bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Tebliğin 4. bölümünde hangi hallerde ek süre verilebileceği hususu ise 6. Bölümünde ise ihracat taahhüdünün kapatılması ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle;

  • 28 Kasım 2019 tarihinden önce
  • Düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri
  • İhracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri sahipleri;
  • 28 Kasım 2019 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla,
  • Bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, aşağıdaki adreslerimizden ofislerimize ulaşabilirler.

Saygılarımızla,