Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-44

To       : The clients and company web site

From   : Independent Adviosors / Inovation | Incentives

Date     : December, 2nd 2019

Subject: Rekabetçi Sektörler IPA Programı Proje Başvuru Kurgusunda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

IPA (Rekabetçi Sektörler) projeleri genelde Teknik Destek (TA) ve Bina/Ekipman (Supply) kısmından oluşan üniversite, kamu idareleri, dernekler, üst yapı kuruluşları vb tarafından başvuru yapılabilen ortalama 5 Milyon EURO civarı bütçeleri olan %85’i AB tarafından desteklenen geri ödemesiz desteklerle bölgesel kalkınmaya müdahale araçlarıdır.

30 Ekim 2019 tarihli anlaşma (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191129-1.pdf) ile IPA fon finansmanı devam etmektedir. Bu anlaşmanın uygun bulunduğuna dair 1811 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararı 29 Kasım 2019 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Önümüzdeki dönemde yeni çağrılar ile bu fonlar kullandırılacaktır. Fon çerçevelerinden daha etkin faydalanmak için şimdiden bazı önemli noktalara değinmekte fayda vardır.

Proje başvuru sayıları göz önüne alındığında kaynak kısıtlı olduğu için kabul oranları düşük olmaktadır. Bu sebeple bu projelerde yapılan bazı hatalar ve avantaj sağlayacağını düşündüğümüz bazı konular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Sürdürülebilirlik en önemli konular arasındadır. Proje yatırımı sonrasında 5 yıl izleniyor ve yatırım sürdürülebilir olmazsa faydalanıcı kuruluşun ya kendi bütçesinden karşılaması veya yatırımı iade riskini alabilmesi gerekiyor. Bu bağlamda taahhüt edilecek bütçe oldukça önemli bir gösterge oluyor.
  2. Projenin hazırlanma süresi her ne kadar az olsa da tüme varımla bir talep tahmini önemli. (Anket, birebir görüşme vb.) Sektör/İl raporları ile tümden gelimle talep tahminleri yetersiz kalıyor. “Proje içinde daha detaylı irdeleyeceğiz” demek mümkün ama önceden iyi bir analiz verebilen proje doğrudan öne geçiyor.
  3. Verilecek hizmetlere ilişkin fiyat tahminlerinin yapılması önemli. Bu talep potansiyeli ve tahmini ile ilişkilendirilebildiğinde sürdürülebilir olduğunun ispatı açısından önemli. Hatta fiyatların potansiyel alıcı kitlesine sorulup görüşlerin proje önerisine yansıtılması projeyi öne geçiriyor.
  4. Sürdürülebilirlik ve talep ile bağlantılı olarak proje ortaklıkları önemli. Genel olarak aynı ildeki kurumların ortaklık yaptığı projeler, talep potansiyelini artıran farklı illerden ortaklıklara göre zayıf kalıyor.
  5. Kalkınma ajansları bu projelerde önemli oyunculardan birisi, ancak yönetmelikler gereği proje sonrası aşamada devam edemeyecekleri için, başvuran faydalanıcı (ERA) olmaları; proje çok iyi olsa bile, önemli temel bir sorun oluyor. Kalkınma ajanslarının proje yürütme desteği dışında ilave rol üstlenmemeleri, projede kaldıraç etkisi yaratıp çıkış yapmaları önemli.
  6. Üniversitelerin başvurucu olduğu bazı projelerde talep edilen laboratuvar ekipmanlarının proje aktiviteleri ile zayıf ilişkilendirilmesi puan kaybına neden oluyor.
  7. Projelerde tematik odaklanma projeyi ön plana çıkartıyor. Mesela “genel anlamda girişimciliği geliştirmek” yerine “orta yaş girişimcisi hızlandırma programı” veya “Yüksek teknoloji girişimciliği erken sermaye yatırımına yönelik hızlandırma programı” gibi temalar kurgu açısından olumlu yönde ayrıştırıcı oluyor.

Bu yazıda en göze çarpan konuları belirtmeye çalıştık, elbette liste bunlarla sınırlı olmayıp başka değerlendirmeler de dahil edilebilecektir. İlerideki yazılarımızda değinmeye çalışacağız

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.
Saygılarımızla,