Tax-IA Bulletin

Bulletin nr: 2019-51

To          : The clients and company web site

From     : Independent Advisors / Tax Advisory

Date      : December, 21st  2019

Subject : Dünya Dijital Devler Ligine Nasıl Girilir?

DEVLER İLE MÜCADELE EDELİM DERKEN OLAN BİZİM KÜÇÜK GİRİŞİMCİLERE Mİ OLUYOR?

Dünya’da her alanda son 10-15 yıllık dönemde ortaya çıkan bir dijital devrim yaşanıyor. Görselde dikkatinizi çekmiştir, dünyanın en büyük firmaları ve markaları artık dev sanayi şirketleri değil. Dünyanın en büyük, başarılı ve beğenilen şirketlerinin açıklandığı listeleri dijital ortamda faaliyet gösteren global şirketler domine ediyor.

Buna paralel olarak, bu global şirketlerin artan hakimiyetine karşı ülke ekonomileri de kendilerini korumak adına birçok tedbir almaya çalışıyor.

Ülkemiz de bu trend içinde yerini alarak, global dijital şirketlere karşı rekabet hukuku, lisans yönetmelikleri, kişisel verileri koruma vb. gibi düzenlemeler hayata geçirerek faaliyetlerini bir nebze kontrol altında tutmak istiyor. Buna ilave olarak da klasik vergi modelleri içinde yer almayan bu gibi dijital işlemleri vergilendirmek için yeni vergi uygulamaları hayata geçiyor. En bilinen örnekleri;

  • Dijital ortamda Türkiye’de yerleşik müşterilere yapılan satıştan KDV alınmasına ilişkin 3 No’lu KDV düzenlemesi
  • Dijital ortamda yapılan reklam ve aracılık hizmetleri için yapılan ödemelerde 15% stopaj uygulaması
  • Son olarak, yeni hayatımıza giren 7.5% oranında dijital hizmet vergisi

Bu gibi düzenlemeleri ülke ekonomisi ve yerel şirketleri koruduğunu düşünerek destekleyebiliriz. Bu gayet güzel. Ancak uygulamada, bu gibi dev global şirketlerle pazarlık gücü olmayan, ama ürün ve hizmetlerini pazara ulaştırmak için onlara ihtiyaç duyan Türk girişimcilerin bu gibi düzenlemelerden doğrudan veya dolaylı mağdur olduğunu da görmek gerekiyor.

Örneğin; global şirketler üzerinden ürün ve hizmetlerini pazara ulaştırmak isteyen Türkiye’de kurulu şirketlerin, bu global firmaların kendi elde ettikleri gelirden herhangi bir kesinti yapılmasını kabul etmedikleri için, yukarıda bahsedilen KDV, Stopaj gibi ek vergi yüklerini üstlenmek zorunda olduklarını görmekteyiz. Hatta KDV uygulamasında, normalde Türk şirketlerinin elde ettiği gelirin global şirkete fatura edilmesi üzerinden yüklendiği KDV’yi indirim hakkı olmasına rağmen bu gibi büyük global şirketler Türkiye’de defter ve kayıt gibi işlemlerle uğraşmak istemedikleri için bu şekilde faturalama ve indirim hakkını kullanmayıp, Türk girişimcilerinin aynı gelirden 2 defa KDV ödemek zorunda kalmasına sebep oluyorlar. Maalesef.

Şimdi yeni yürürlüğe girecek olan 7.5% dijital hizmet vergisi de uygulamada bu dev global şirketleri karşısında pazarlık gücü olmayan Türk girişimcilere maliyet olarak yansıtılabilir.

Bu durumda elinde gerçekten iyi bir ekip ve iyi bir projesi olan Türk girişimcilerimize kendilerine daha düşük maliyetli çalışma ortamı sunan ülkelere “zorunlu göç” yapmaktan başka çare kalmayabiliyor.

Biz de daha uzun bir süre bizim Türkiye’mizden niye büyük bir teknoloji şirketi çıkmıyor, bir tane bile “unicorn[1]”umuz olmadı diye düşünürüz, start-up ekosistemine desteklemek için bol bol panel ve seminer düzenleriz.

Son not; istatistiklere göre Türkiye yazılımcı istihdamı konusunda en hızlı büyüyen ülke. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Bu yüzyılı kaçırmayalım.

Bilgi Kutusu

İnovasyon Hizmetlerimiz: Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyon alanında çok cömert vergi ve mali teşvikler bulunmaktadır. Bu teşviklerin analizi, Ar-Ge & Tasarım Merkezi fizibilite analizi, kurulması, sürdürülebilirliği, fiskal teşviklerin check-up işlemine tabi tutulması, uluslararası veya kurumsal iş birliklerine hız kazandırılması, paylaşımlı ve sipariş üzerine Ar-Ge yapılması, Teknokent süreçleri, uluslararası fonlara başvurular, ulusal fonlara erişim, buluşların ödüllendirilmesi, kurum içi inovasyon kültürünün artırılması, Üniversite Sanayi İşbirliklerinin nitelikli hale getirilmesi ve akademiye erişim, üniversite çekirdek projeleri veri tabanlarına erişim ve açık inovasyon kapsamında girişimci veri tabanlarına erişim konularındaki fırsatlar ve  farkındalık oluşturmak için bize başvurunuz.

Teşekkürler: Ayhan Üstün, Ahmet Yasagan

Konuyla ilgili diğer gelişmeleri de sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.

Bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz için vergi ve inovasyon uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Saygılarımızla,

[1] Unicorn: tek boynuzlu at (efsanevî yaratık). Uber, Airbnb gibi değeri 1milyar USD ve üzeri girişimleri ifade ediyor.