• Gider faturalarının kaydedilmesi.
  • Tedarikçilerin mutabakatı. (Ana ve yabancı tedarikçiler üç ayda bir, geri kalanı altı ayda bir)
  • Satış faturalarının entegrasyonu.
  • Müşterilerin mutabakatı. (Ana müşteriler üç ayda bir, geri kalanı altı ayda bir)
  • Küçük kasa belgelerinin, ödemelerinin ve tahsilatlarının kaydedilmesi.
  • Banka kayıtlarının kaydedilmesi.
  • İçe aktarılan dosyaların kaydı.
  • Banka hesaplarının mutabakatı. (Aylık)
  • Sabit kıymetlerin ve amortismanların kaydedilmesi (Türk GAAP’ye göre)
  • Türk Vergi Kanununun yasal olarak gerektirdiği dönemsel tahakkuk ve değerlemelerin kaydedilmesi.
  • Yerel düzenleyici amaçlar için yıllık bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması.